Amazon Video

All Kinds of Electronics Items With Price in Nepal II Jankari Kendra

सम्पर्क नं. : 01-5911023

हजुरहरुको LIKE ,COMMENTS. SHARE, महत्वपुर्ण हुनेछ |

यस च्यानल मा रहेका Video हरु Download गरी अन्य Channel मा Upload गरेको पाएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कडा भन्दा कडा कारबाही गरिनेछ ।
#washing_machine_price_in_nepal
#fridge_price_in_nepal
#ac_price_in_nepal
#dish_washer_price_in_nepal
#cg_nepal
#jankari_kendra

Our Details :
Information Center PVT.LTD (जानकारी केन्द्र)

यस्तै अन्य भिडियो बनाउनको लागी हामीलाई सम्झनुहोला ।
Contact : 9803124702

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.