Amazon Video

6 Na Uri Ng Pyesa Sa Mundo Ng Electronics | Basic Functions & History !

Ang anim na uri ng pyesa sa mundo ng Electronics ay ang , Resistor , Capacitor , Transistor , Diode , Transformer at ang IC o Integrated Circuit.

Ang lahat ng ito ay nagkaroon ng ambag upang magkaroon tayo ng mabilis na pag usbong ng Technology.

Tara sama sama nating alamin lahat ng yan mga Ka- Electronically!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.