Amazon Video

How to repair Hanabishi Microwave Oven Not Heating | Difficulty in Electronics

#HanabishiMicrowaveOven #BasicTroubleshooting #DifficultyInElectronics

Ang videong ito ay sadyang ginawa para makatulong sa mga Mag-aaral at gustong Matuto at maging Electronics Technician. Ito po ay isang gabay at pamamaraan papaano mag Diagnose , Magtroubleshoot at Magrepair ng Ibat iang Electronics Circuits. Kung eto ay nakakatulong sayo wag kalimutang mag-Like Share and Subscribe para updated tayo sa mga Vidoe pa nating iuupload… Maraming salamat po ..Kuna alanganin man sa ginagawa mas mabuting ipagwa nalang natin sa Authorized Technician.

Remember Safety is our First Priority!
Please Follow my FB Page: https://www.facebook.com/alexbautista2022

GOD Bless Stay Safe!!!

Intro made from IntroAide.
The best intro editor app to create cool intro and outro videos for Youtube and iMovie.
https://itunes.apple.com/app/id1483337926
XMA Header Image