Amazon Video

GCE A/L Physics Electronics | Operational Amplifier | ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව | කාරකාත්මක වර්ධක

* අ.පො.ස. උ/පෙ භෞතික විද්‍යාව විෂය නිර්දේෂයට ඇතුලත් ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාවේ සංගෘහිත පරිපථ යටතේ කාරකාත්මක වර්ධක පිලිබඳව මෙම වීඩියෝව මගින් සාකච්ජා කරනු ලැබේ.
* සිද්ධාන්ත සටහන් කරගනිමින්, අදාල ගැටලු විසඳමින් විෂය කොටස හොඳින් අධ්‍යනය කරන්න.
* මෙම වීඩියෝව පිළිබඳව මිතුරන් දැනුවත් කරන්න.

*** මෙම කොටස සඳහා අදාල පසුගිය විභාග ගැටළු සහිත නිබන්ධනය මෙතනින් බාගත කරගන්න.
⇢Download Tutorial 1: http://tiny.cc/l3udoz

*** මෙම කොටස සඳහා අදාල විශේෂ සිද්ධාන්ත නිබන්ධනය මෙතනින් බාගත කරගන්න.
⇢Download Tutorial 2: http://tiny.cc/cixdoz

*** මෙම කොටස සඳහා අදාල විශේෂ රචනා ගැටළු සහිත නිබන්ධනය මෙතනින් බාගත කරගන්න.
⇢Download Tutorial 3: http://tiny.cc/ay7hoz

*** මෙම කොටස සඳහා අදාල විශේෂ රචනා ගැටළු සහිත නිබන්ධනයේ පිළිතුරු මෙතනින් බාගත කරගන්න.
⇢Download Tutorial 4: http://tiny.cc/rhfnoz

පසුගිය පාඩම් මාලාව ⇢
GCE A/L Physics Electronics – Diodes (Part 1) – Sujith Liyanage – ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව – ඩයෝඩ : https://youtu.be/HhIVl3Hw7zY

GCE A/L Physics Electronics – Diodes (Part 2) – Sujith Liyanage – ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව – ඩයෝඩ : https://youtu.be/q2r16Dmm_V0

GCE A/L Physics Electronics – Semiconductors – Sujith Liyanage – ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව-අර්ධ සන්නායක : https://youtu.be/thEcgBz2wNQ

GCE A/L Physics Electronics – Zener diode – Sujith Liyanage – ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව – සෙනර් ඩයෝඩය : https://youtu.be/vvl3Z6ZnkxE

GCE A/L Physics Electronics – Transistors (Part 1) – ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව – ට්‍රාන්සිස්ටර : https://youtu.be/4EoBmarcEaw

GCE A/L Physics Electronics – Transistors (Part 2) – ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව – ට්‍රාන්සිස්ටර : https://youtu.be/umGROk3gyQA

GCE A/L Physics Electronics | Transistors (Part 3) | ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව | ට්‍රාන්සිස්ටර : https://youtu.be/AQTbPjS4W5E

Links
⇢ Web: https://www.sujithliyanage.com/
⇢ Web: https://www.viduna.lk/
⇢ Facebook: https://www.facebook.com/sujithliyanagephysics/
⇢ Facebook: https://www.facebook.com/sujith.priyadarshana

Amazon Video

GCE A/L Physics Electronics – Transistors (Part 1) – ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව – ට්‍රාන්සිස්ටර

FALSE:: ERROR: UNSUPPORTED ENCODING

Amazon Video

GCE A/L Physics Electronics – Transistors (Part 1) – ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව – ට්‍රාන්සිස්ටර

* අ.පො.ස. උ/පෙ භෞතික විද්‍යාව විෂය නිර්දේෂයට ඇතුලත් ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාවේ ට්‍රාන්සිස්ටර පිලිබඳව මෙම වීඩියෝව මගින් සාකච්ජා කරනු ලැබේ.
* සිද්ධාන්ත සටහන් කරගනිමින්, අදාල ගැටලු විසඳමින් විෂය කොටස හොඳින් අධ්‍යනය කරන්න.
* මෙම වීඩියෝව පිළිබඳව මිතුරන් දැනුවත් කරන්න.

*** මෙම කොටස සඳහා අදාල ගැටළු සහිත නිබන්ධනය මෙතනින් බාගත කරගන්න.
http://tiny.cc/0n9rmz

පසුගිය පාඩම් මාලාව ⇢
GCE A/L Physics Electronics – Diodes (Part 1) – Sujith Liyanage – ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව – ඩයෝඩ : https://youtu.be/HhIVl3Hw7zY

GCE A/L Physics Electronics – Diodes (Part 2) – Sujith Liyanage – ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව – ඩයෝඩ : https://youtu.be/q2r16Dmm_V0

GCE A/L Physics Electronics – Semiconductors – Sujith Liyanage – ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව-අර්ධ සන්නායක : https://youtu.be/thEcgBz2wNQ

GCE A/L Physics Electronics – Zener diode – Sujith Liyanage – ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව – සෙනර් ඩයෝඩය : https://youtu.be/vvl3Z6ZnkxE

Links
⇢ Web: https://www.sujithliyanage.com/
⇢ Web: https://www.viduna.lk/
⇢ Facebook: https://www.facebook.com/sujithliyanagephysics/
⇢ Facebook: https://www.facebook.com/sujith.priyadarshana

Amazon Video

GCE A/L Physics Electronics | Logic Gates & Flip Flop | ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව | තර්ක ද්වාර

* අ.පො.ස. උ/පෙ භෞතික විද්‍යාව විෂය නිර්දේෂයට ඇතුලත් ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාවේ තර්ක ද්වාර සහ පිළි-පොළ පිලිබඳව මෙම වීඩියෝව මගින් සාකච්ජා කරනු ලැබේ.
* සිද්ධාන්ත සටහන් කරගනිමින්, අදාල ගැටලු විසඳමින් විෂය කොටස හොඳින් අධ්‍යනය කරන්න.
* මෙම වීඩියෝව පිළිබඳව මිතුරන් දැනුවත් කරන්න.

*** මෙම කොටස සඳහා අදාල පසුගිය විභාග ගැටළු සහිත නිබන්ධනය මෙතනින් බාගත කරගන්න.
⇢Download Tutorial 1: https://bit.ly/2Z1BvZi

පසුගිය පාඩම් මාලාව ⇢
GCE A/L Physics Electronics – Diodes (Part 1) – Sujith Liyanage – ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව – ඩයෝඩ : https://youtu.be/HhIVl3Hw7zY

GCE A/L Physics Electronics – Diodes (Part 2) – Sujith Liyanage – ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව – ඩයෝඩ : https://youtu.be/q2r16Dmm_V0

GCE A/L Physics Electronics – Semiconductors – Sujith Liyanage – ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව-අර්ධ සන්නායක : https://youtu.be/thEcgBz2wNQ

GCE A/L Physics Electronics – Zener diode – Sujith Liyanage – ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව – සෙනර් ඩයෝඩය : https://youtu.be/vvl3Z6ZnkxE

GCE A/L Physics Electronics – Transistors (Part 1) – ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව – ට්‍රාන්සිස්ටර : https://youtu.be/4EoBmarcEaw

GCE A/L Physics Electronics – Transistors (Part 2) – ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව – ට්‍රාන්සිස්ටර : https://youtu.be/umGROk3gyQA

GCE A/L Physics Electronics | Transistors (Part 3) | ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව | ට්‍රාන්සිස්ටර : https://youtu.be/AQTbPjS4W5E

GCE A/L Physics Electronics | Operational Amplifier | ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව | කාරකාත්මක වර්ධක : https://youtu.be/3UWQ_6ogLyU

Links
⇢ Web: https://www.sujithliyanage.com/
⇢ Web: https://www.viduna.lk/
⇢ Facebook: https://www.facebook.com/sujithliyanagephysics/
⇢ Facebook: https://www.facebook.com/sujith.priyadarshana

Amazon Video

GCE A/L Physics Electronics | Logic Gates & Flip Flop | ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව | තර්ක ද්වාර

* අ.පො.ස. උ/පෙ භෞතික විද්‍යාව විෂය නිර්දේෂයට ඇතුලත් ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාවේ තර්ක ද්වාර සහ පිළි-පොළ පිලිබඳව මෙම වීඩියෝව මගින් සාකච්ජා කරනු ලැබේ.
* සිද්ධාන්ත සටහන් කරගනිමින්, අදාල ගැටලු විසඳමින් විෂය කොටස හොඳින් අධ්‍යනය කරන්න.
* මෙම වීඩියෝව පිළිබඳව මිතුරන් දැනුවත් කරන්න.

*** මෙම කොටස සඳහා අදාල පසුගිය විභාග ගැටළු සහිත නිබන්ධනය මෙතනින් බාගත කරගන්න.
⇢Download Tutorial 1: https://bit.ly/2Z1BvZi

පසුගිය පාඩම් මාලාව ⇢
GCE A/L Physics Electronics – Diodes (Part 1) – Sujith Liyanage – ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව – ඩයෝඩ : https://youtu.be/HhIVl3Hw7zY

GCE A/L Physics Electronics – Diodes (Part 2) – Sujith Liyanage – ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව – ඩයෝඩ : https://youtu.be/q2r16Dmm_V0

GCE A/L Physics Electronics – Semiconductors – Sujith Liyanage – ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව-අර්ධ සන්නායක : https://youtu.be/thEcgBz2wNQ

GCE A/L Physics Electronics – Zener diode – Sujith Liyanage – ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව – සෙනර් ඩයෝඩය : https://youtu.be/vvl3Z6ZnkxE

GCE A/L Physics Electronics – Transistors (Part 1) – ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව – ට්‍රාන්සිස්ටර : https://youtu.be/4EoBmarcEaw

GCE A/L Physics Electronics – Transistors (Part 2) – ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව – ට්‍රාන්සිස්ටර : https://youtu.be/umGROk3gyQA

GCE A/L Physics Electronics | Transistors (Part 3) | ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව | ට්‍රාන්සිස්ටර : https://youtu.be/AQTbPjS4W5E

GCE A/L Physics Electronics | Operational Amplifier | ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව | කාරකාත්මක වර්ධක : https://youtu.be/3UWQ_6ogLyU

Links
⇢ Web: https://www.sujithliyanage.com/
⇢ Web: https://www.viduna.lk/
⇢ Facebook: https://www.facebook.com/sujithliyanagephysics/
⇢ Facebook: https://www.facebook.com/sujith.priyadarshana

Amazon Video

GCE A/L Physics Electronics – Diodes (Part 1) – Sujith Liyanage – ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව – ඩයෝඩ

අ.පො.ස. උ/පෙ භෞතික විද්‍යාව විෂය නිර්දේෂයට ඇතුලත් ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාවේ ඩයෝඩ පිලිබඳව මෙම වීඩියෝව මගින් සාකච්ජා කරනු ලැබේ.
සිද්ධාන්ත සටහන් කරගනිමින්, අදාල ගැටලු විසඳමින් විෂය කොටස හොඳින් අධ්‍යනය කරන්න.
මෙම වීඩියෝව පිළිබඳව මිතුරන් දැනුවත් කරන්න.

*** මෙම කොටස සඳහා අදාල ගැටළු සහිත නිබන්ධනය මෙතනින් බාගත කරගන්න.
⇢ Download Link: https://www.shorturl.at/iBFI0

*** මෙම කොටස සඳහා අදාල ගැටලු සඳහා පිලිතුරු මෙතනින් බාගත කරගන්න.
⇢ Download Link: http://tiny.cc/7om5nz

ඩයෝඩ සම්බන්ධ පසුගිය විභාග ගැටළු විවරණය : https://www.youtube.com/playlist?list=PLoUoz4nbeJefLrOCjDnD2B5RfBwLPj4Ix

GCE A/L Physics Electronics – Diodes (Part 2) – Sujith Liyanage – ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව – ඩයෝඩ

Links
⇢ Web: https://www.sujithliyanage.com/
⇢ Web: https://www.viduna.lk/
⇢ Facebook: https://www.facebook.com/sujithliyanagephysics/
⇢ Facebook: https://www.facebook.com/sujith.priyadarshana

Amazon Video

GCE A/L Physics Electronics – Diodes (Part 1) – Sujith Liyanage – ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව – ඩයෝඩ

FALSE:: ERROR: UNSUPPORTED ENCODING

Amazon Video

GCE A/L Physics Electronics – Transistors (Part 2) – ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව – ට්‍රාන්සිස්ටර

FALSE:: ERROR: UNSUPPORTED ENCODING

Amazon Video

GCE A/L Physics Electronics – Transistors (Part 2) – ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව – ට්‍රාන්සිස්ටර

* අ.පො.ස. උ/පෙ භෞතික විද්‍යාව විෂය නිර්දේෂයට ඇතුලත් ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාවේ ට්‍රාන්සිස්ටර පිලිබඳව මෙම වීඩියෝව මගින් සාකච්ජා කරනු ලැබේ.
* සිද්ධාන්ත සටහන් කරගනිමින්, අදාල ගැටලු විසඳමින් විෂය කොටස හොඳින් අධ්‍යනය කරන්න.
* මෙම වීඩියෝව පිළිබඳව මිතුරන් දැනුවත් කරන්න.

*** මෙම කොටස සඳහා අදාල ගැටළු සහිත නිබන්ධන මෙතනින් බාගත කරගන්න.
⇢Tutorial 1: http://tiny.cc/0n9rmz
⇢Tutorial 2: http://tiny.cc/ara4mz

පසුගිය පාඩම් මාලාව ⇢
GCE A/L Physics Electronics – Diodes (Part 1) – Sujith Liyanage – ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව – ඩයෝඩ : https://youtu.be/HhIVl3Hw7zY

GCE A/L Physics Electronics – Diodes (Part 2) – Sujith Liyanage – ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව – ඩයෝඩ : https://youtu.be/q2r16Dmm_V0

GCE A/L Physics Electronics – Semiconductors – Sujith Liyanage – ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව-අර්ධ සන්නායක : https://youtu.be/thEcgBz2wNQ

GCE A/L Physics Electronics – Zener diode – Sujith Liyanage – ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව – සෙනර් ඩයෝඩය : https://youtu.be/vvl3Z6ZnkxE

GCE A/L Physics Electronics – Transistors (Part 1) – ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව – ට්‍රාන්සිස්ටර : https://youtu.be/4EoBmarcEaw

Links
⇢ Web: https://www.sujithliyanage.com/
⇢ Web: https://www.viduna.lk/
⇢ Facebook: https://www.facebook.com/sujithliyanagephysics/
⇢ Facebook: https://www.facebook.com/sujith.priyadarshana

Amazon Video

GCE A/L Physics Electronics – Diodes (Part 2) – Sujith Liyanage – ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව – ඩයෝඩ

FALSE:: ERROR: UNSUPPORTED ENCODING